ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 ....[19-05-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในเวทีสาธารณะ จำนวน 15 โครงการ....[18-05-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 15 โครงการ....[18-05-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งผลสรุปการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3....[20-04-2560]

ประกาศสรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสนทนากลุ่มย่อย...[20-04-2560]
1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ-ถนนพระยาสุเรนทร์
2.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเทียมร่วมมิต
3.  โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนหนองใหญ่-ถนนกัลปพฤกษ์
4.  โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12
5.  โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110
6.  โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง
7.  โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 2
8.  โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 1
9.  โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชัน
10.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน
11.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนทร์
12.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตก
13.โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล 5
14.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชกับซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4
15.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 ....[13-03-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งสรุปการประมวลผลแบบสอบถามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะ 2 จำนวน 15 โครงการ