ประกาศสอบราคา / ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สองราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการคู่มือแนะนำการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ..[08-06-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำส่วนประกอบป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง..[19-05-2560]
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำม้านั่ง 2 รายการ (ครั้งที่ 2)...[19-12-2559]
ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาด...[02-08-2560]