ข่าวการรับสมัครงานของสำนักการจราจรและขนส่ง

ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ.1...[19-06-2560]
ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[18-05-2560]
ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1...[05-10-2559]
ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[14-09-2559]
ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[01-12-2558]
ประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...[update 05-11-58]