วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเดินรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมี นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นางอัจฉรา ห่อสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้าง สจส. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
องค์กรอิสระ Bloomberg เข้าร่วมงาน ณ บริเวณแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร