วันที่ 14 ก.ค. 60 นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สจส. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สจส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟบริเวณทางแยก ณ บริเวณแยกพระราม 9