หนังสือสถิติจราจร

 

หนังสือสถิติจราจรประจำปี 2558.....[update 25-07-59]  
หนังสือสถิติจราจรประจำปี 2557.....[update 20-09-58]  
หนังสือสถิติจราจรประจำปี 2556.....[update 07-10-57]  
หนังสือสถิติจราจรประจำปี 2555.....[update 21-11-56]  
หนังสือสถิติจราจรประจำปี 2554.....[update 24-10-55]
 
 
The List of Authorized Cross-Border Transport Motor Vehicles CAMBODIA-THAILAND (Non-Commercial Vehicle